VISIE

.

Eco dorpen of stadswijken - nieuwbouw of renovatie - of stand alone

Het is onze visie dit te bereiken door terug te gaan naar een kleine dorpsachtige opzet, waarbij iedereen elkaar kent en de sociale controle gewaarborgd wordt. Waar nieuwe bewoners welkom zijn. Regelmatige informatie- en contactavonden zijn bij uitstek de gelegenheid voor kennismaking in het ontwikkelingstraject.

Het elkaar helpen waar nodig en in harmonie samenleven ongeacht afkomst, rijk of arm, werk of geen werk en leeftijd.
Uitgangspunt hierbij is dat de beoogde leefgemeenschap binnen deze nieuwe en/of gerenoveerde wijk een doorsnede moet zijn van de huidige samenleving.  

Onze concepten zijn bedoeld voor mensen die in een gezond huis willen wonen en werken, gezamenlijk of solitair en dat op geweldige plekken in Nederland met bos, water, duin en agrarische grond.  En voor hen die het sociale aspect van het leven belangrijk vinden en koppelen aan hun leefomgeving.

Met ons concept wordt de eerste echte stap gezet naar een totaal nieuwe milieufase waarmee een positieve bijdrage geleverd wordt aan de klimaatdoelstellingen alsmede aan de sociale veiligheid en betrokkenheid.     

Onze concepten worden wereldwijd toegepast !