** PREVIEW INHOUD VAN DE THEMA'S #......

Wat belangrijk is voor onze toekomstige samenleving

Aan deze thema's wordt nog vorm gegeven.


# 1 Autarkisch samenleving ** 

# 2 Biobased ecologisch bouwen **


# 3 Energie en de toekomst ** 


# 4 Water voor Leven **


# 5 Sociale Ongelijkheid in onze samenleving **


# 6 De Circulaire Natuur **
  

 


# 7 De grote klimaat veranderingen en de daarbij horende Transities **