OVER ONS
Introductie

Zoals gezegd EcoTalo ontwerpt en ontwikkelt ecologische woon- en leefconcepten. Daarbij passen wij de laatste inzichten toe die de circulaire natuur ons heeft gewezen, gecombineerd met de modernste kennis op gebied van milieutechniek. De concepten worden op maat gemaakt en zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als voor renovatie en reconstructie van bestaande wijken of stadsdelen.


In onze concepten kunt u de volgende elementen terug vinden :

 1. De basis opbouw volgens de Autarkische  filosofie = geheel self-supportend
 2. Geen nutsaansluitngen 
 3. Klimaatneutraal ontwerpen
 4. Passief bouwen (energie efficiënt)
 5. De laagste EPC normen
 6. Levensloop gericht
 7. Auto luw (alléén electrisch of Hybride)
 8. Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)
 9. Besluitvorming volgens de Sociocratische methode 
 10. Aktief energie opwekken 
 11. Gebruik van duurzaam geproduceerde- en natuurlijke bouwmaterialen (gerecyceld)
 12. Het hoogst haalbare milieu pakket (nieuwe duurzame technologische ontwikkelingen)
 13. De eigen afvalverwerking volgens de allerlaatste verwerkingstechnologieën (bijdrage aan de circulaire economie)
 14. Biogas produceren 
 15. Ambachtelijke voedsel productie volgens EKO modellen
 16. Sociale paragraaf
 17. Verdien modellen
 18. Arbeidsplaatsen (vaste directe en indirecte) 
 19. Bestaande verworvenheden zo mogelijk hergebruiken en verduurzamen
 20. Fauna en Flora beheer


De stichting "EcoTalo" ontwerpt en ontwikkeld eco-sociale concepten voor wonen , leven, werken en ontspannen in een natuurlijke beveiligde omgeving in samenwerking met de betrokken gemeenten. De Stichting realiseerd zelfstandig de ontwikkelde projecten en doet dit voor eigen rekening en risico. 

De Stichting kan ook op verzoek en in opdracht van derden (Gemeenten)  de bedoelde eco-sociale consepten ontwikkelen en realiseren. Offerte kan hiervoor aangevraagt worden via de mail. Of neem contact op met een van onze leden.