OVER ONS

Introductie

Aanvraag  ANBI status in voorbereiding

Introductie

De "Autarkische filosofie" als uitgangspunt

"De Stichting" dient een groot maatschappelijk doel om de huidige samenleving bewust te maken van en te laten omgaan met de circulaire natuurhuishouding door o.a. regelmatig informatie bijeenkomsten te organiseren en wetenschappelijke publicaties te verzorgen.

"De Stichting" houdt zich bezig met de wetenschap van die natuurhuishouding waardoor "Ecologische leefconcepten" ontwikkeld kunnen worden die een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu, klimaat en de natuur in zijn geheel die gebaseerd zijn op de "Autarkische filosofie".

"De Stichting" stelt zich ten doel haar specialistische wetenschappelijke kennis zo breed mogelijk, gevraagd of ongevraagd, actief in te zetten bij het adviseren aan de beleidsverantwoordelijke instellingen. Hierbij moeten wij denken aan overheid, semi-overheid, het wetenschappelijk onderwijs, MKB bedrijven en de samenleving in zijn geheel.

"De Stichting" is het podium voor maatschappelijke ecologische thema's, waarmee een eerste stap gezet kan worden naar een totaal nieuwe milieufase die een belangrijke bijdrage zal leveren aan de gestelde klimaatdoelstellingen, gecombineerd met de sociale veiligheid en betrokkenheid van de huidige en toekomstige samenleving. 

Onze "Stichting EcoTalo" bestaat uit een groeiende groep professionals die samenwerken om meer bewustzijn te creëren over een natuurlijke samenleving, waarbij de mens centraal staat. Wij willen u kennis laten maken met wat een Autarkische samenleving was, en hoe onze huidige en toekomstige leefgemeenschap daarvan kan profiteren. Het is ons doel om samen met u een vertaalslag te maken van oud naar nieuw, gesteund door onze ecologische kennis van vandaag. Wij proberen u een doorkijk te geven naar hoe de leefgemeenschappen van morgen eruit kunnen zien. Het geloof dat we het verschil kunnen maken door onze samenleving met een hoge zelfstandigheid fundamenteel te transformeren met een bewezen stapsgewijze aanpak. We zijn begonnen in Nederland, maar hebben contacten met gelijkgestemde organisaties wereldwijd (world wide cooperation and memberships). 

We volgen nauwgezet de reeds vastgestelde klimaatdoelen zoals in het Klimaatakkoord van Parijs en het Klimaatdoel 13 van de Verenigde Naties.   lees verder...........De Klimaat doelstellingen  

Onze stichting geeft je inspiratie voor een gezonde, betere en duurzame living, de natuur is hierbij onze gids!