HET BASIS CONCEPT

.

Het idee is ontstaan door goed naar de natuur te kijken en deze als voorbeeld te nemen. Dit gecombineerd met de meest slimme duurzame milieu-installaties gekoppeld aan een relatief kleine sociale samenleving.

Het is onze missie om een passend concept te ontwikkelen dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als voor renovatie inclusief reconstructie van bestaande wijken en stadsdelen. 

Deze concepten creëren na realisatie sociaal-ecologische woongemeenschappen die de sociale veiligheid zullen waarborgen.  De sociale paragraaf met nieuwe verdienmodellen zorgt ervoor dat iedereen werk heeft binnen de gemeenschap.

Met dit concept wordt de eerste echte stap gezet naar een totaal nieuwe milieufase waarmee een positieve bijdrage geleverd wordt aan de klimaatdoelstellingen gekoppeld aan de sociale veiligheid en betrokkenheid.

De stichting heeft het afgelopen jaar samenwerking gezocht met een aantal kennisinstellingen binnen Nederland en daar buiten om het het hoogst haalbare milieupakket te kunnen samenstellen op basis van wat de natuur ons nog te bieden heeft.

Onze concepten zijn bedoeld om betaalbaar te kunnen wonen, leven en werken, hiervoor moeten de bewoners veel zelf doen, zelfstandig of gezamenlijk. Volgens de huidige normen en rekenmodellen is er een minimale populatie nodig van 600 à 700 bewoners om die betaalbaarheid te kunnen garanderen. 

Er komen koop- en huurwoningen beschikbaar, van Tiny houses en zorgappartementen tot luxe vrijstaande villa's, van 30m² tot 300m². De prijzen voor de koopwoningen liggen tussen de € 65.000,- en € 550.000,- , afhankelijk van kavelgrootte en woningtype. De huurprijzen moeten worden vastgesteld door het nog op te richten corporatief van bewoners (de vermoedelijke huurprijzen zullen uitkomen op € 350,- en € 600,-).

                                      Tiny house ( verplaatsbaar)

De globale opzet van een concept vertaald naar een nieuwbouwplan 

Het basis concept omvat minimaal 250 en maximaal 600 woningen met de volgende verdeling:

 • 60% koopwoningen waarvan 10% voor starters.
 • 40% huurwoningen waarvan 10% in de vrije sector.

Deze percentages en aantallen zullen anders uitvallen voor grotere ontwikkelingen en  renovatie van bestaande wijken of stadsdelen.

Het centrum
Het gecombineerde dorps-/gemeenschapshuis wordt in het centrum van het plan geplaatst met daar omheen in een cirkel het zorgcentrum: 7 villa's/appartementsgebouwen met elk 3 à 4 woonlagen. Het "dorpshuis"  heeft de vorm van een 8-hoek, elke villa wordt verbonden met het 8-hoekige centrale gebouw door middel van een glazen gaanderij die de functie van een "kas" heeft. Hier kunnen de bewoners van het zorgcentrum zelf "EKO" tuinieren al dan niet met hulp van anderen. 

 In het centrale gebouw ("Het Dorpshuis") zullen de volgende faciliteiten te vinden zijn :

 • De receptie voor alle bewoners
 • Een loket van de gemeente
 • Een loket voor samenwerken (coördinatie vrijwilligerswerk), uitzendbureau, detachering en werving & selectie
 • Een loket voor de zorg en woningbouw corporatie
 • Basisschool + buitenschoolse opvang + bieb en educatie ruimten
 • Medische praktijk + alle paramedische faciliteiten en een apotheek (drogist)
 • Café-restaurant-brasserie (zalen), maaltijden verzorging
 • Mini theater
 • Wijk security, aanspreekpunt voor problemen
 • Kapel en gebedsruimte

Uitgangspunt in onze concepten is het gebruiken wat de natuur ons te bieden heeft. Hout is één van die basismaterialen waar wij, de mens, al eeuwen ons onderkomen mee bouwen. 

Al het groen, bomen en struiken nemen een behoorlijke hoeveelheid CO² op om te groeien. Hout is daardoor het meest geschikte ecologische bouwmateriaal voor ons mensen. 

Waarom Noord- en Oosteuropese bomen?

 1. Door de langere groeiperiode neemt de boom méér CO² op dan anderen 
 2. Het hout krijgt een hele dichte en fijne structuur

De structuur heeft de volgende voordelen: 

 1. Langere levensduur, meer dan 300 jaar is bewezen 
 2. Het hout kan onbehandeld toegepast worden
 3. De dichte houtstructuur is de garantie stralingsvrij binnenklimaat   (bij de meeste frequenties)

Wij zetten in op het gebruik van natuurlijke materialen en uitsluitend duurzaam hout verkregen uit verantwoord bosbeheer met de belangrijkste keurmerken die er zijn.

PEFC is wereldwijd hèt onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer.
Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. 

Onze concepten gaan uit van modulaire houten bouwsystemen waarmee de maximale flexibiliteit gewaarborgd is. Elk huis of gebouw, hoe groot of klein ook, is verplaatsbaar, aanpasbaar, uitbreidbaar en uitneembaar. Door de bewoners (eigenaar of huurder) zelf in elkaar te zetten samen met het "Doe het zelf team".

De zelfbouwsystemen zijn aardbevingsbestendig (schaal 7+) en kunnen een orkaankracht 2+ doorstaan.