Het concept
.


Het concept is ontstaan door goed naar die natuur te kijken en deze als voorbeeld te nemen. Dit gecombineerd met de meest slimme duurzame milieu-installaties gekoppeld aan een relatief kleine sociale samenleving.

Het is onze missie om een passend concept te ontwikkelen die geschikt is voor zowel nieuwbouw als voor renovatie inclusief reconstructie van bestaande wijken en stadsdelen. 

Deze concepten creëren na realisatie sociaal-ecologische woongemeenschappen die de sociale veiligheid zullen waarborgen.  De sociale paragraaf met nieuwe verdienmodellen zorgen ervoor dat iedereen werk heeft binnen de gemeenschap.

Met dit concept wordt de eerste echte stap gezet naar een totaal nieuwe milieufase waarmee een positieve bijdrage geleverd wordt aan de klimaatdoelstellingen gekoppeld aan de sociale veiligheid en betrokkenheid.

De stichting heeft het afgelopen jaar samenwerking gezocht met een aantal kennisinstellingen binnen Nederland en daar buiten om het het hoogst haalbare milieu pakket te kunnen samenstellen op basis van wat de natuur ons nog te bieden heeft.

Onze concepten zijn bedoeld om betaalbaar te kunnen wonen, leven en werken, hiervoor moeten de bewoners veel zelf doen, zelfstandig of gezamelijk. Volgens de huidige normen en rekenmodellen is er een minimale populatie nodig van 600 á 700 bewoners om die betaalbaarheid te kunnen garanderen. 

Er komen koop- en huurwoningen beschikbaar, van Tiny houses en zorgappartementen tot luxe vrijstaande villa's, van 30m² tot 300m². De prijzen voor de koopwoningen liggen tussen de          € 70.000,- en € 550.000,- , Afhankelijk van kavel grootte en woning type. De huurprijzen moeten nog worden vastgesteld door de nog op te richten corporatief van bewoners (de vermoedelijke huurprijzen zullen uitkomen op € 350,- en € 600,-)

                                      Tiny house ( verplaatsbaar)

                                        VIRKKALA Talo (70 m²)

De globale opzet van een concept vertaald naar een nieuwbouwplan 

Het basis concept omvat minimaal 250 en maximaal 600 woningen met de volgende verdeling :

60% koop woningen waarvan 10% voor starters.

40% huur woningen waarvan 10% in de vrije sector.

Deze percentages en aantallen zullen anders uitvallen voor grotere ontwikkelingen en  renovatie van bestaande wijken of stadsdelen.

Het centrum

Het gecombineerde dorps/gemeenschapshuis wordt in het centrum van het plan geplaatst met daar omheen in een cirkel de 7 villa appartementgebouwen met elk 3 á 4 woonlagen. Het "dorpshuis"  heeft de vorm van een 8-hoek, elke villa wordt verbonden met het 8-hoekige centrale gebouw doormiddel van een glazen gaanderij die de functie van een "kas" heeft. Hier kunnen de bewoners van het zorgcentrum zelf "EKO" tuinieren al dan niet met behulp van anderen. 

 In het centrale gebouw ("Het Dorpshuis") zullen de volgendefaciliteiten te vinden zijn :

De receptie voor alle bewoners

Een loket van de gemeente

Een loket voor samenwerken (coördinatie vrijwilligerswerk), uitzendbureau, detachering en werving & selectie

Een loket voor de zorg en woningbouw corporatie

Basisschool + buitenschoolse opvang + bieb en educatie ruimten

Medische praktijk + alle paramedische faciliteiten en een apotheek (drogist)

Café- restaurant-brasserie (zalen), maaltijden verzorging

Mini theater

Wijk security, aanspreekpunt voor problemen

Kapel en gebedsruimte