onze missie

Autarkische gemeenschappen voor iedereen

Het is de missie van stichting EcoTalo om verschillende 'autarkische leef- gemeenschappen over de hele wereld te vestigen. Daarom werken wij samen met het GEN (de Stichting Eco Dorpen).

Het is onze missie om een passend concept te ontwikkelen dat geschikt is voor zowel nieuwbouw als voor renovatie inclusief reconstructie van bestaande wijken en stadsdelen. 

Het is onze missie concepten te ontwerpen met als uitgangspunt daar waar je woont ook te kunnen werken. (File bestrijding)

Het is onze missie concepten te ontwerpen waarmee het transport over grote afstanden van de Nuts voorzieningen geminimaliseerd worden.

Het is onze missie concepten te ontwerpen die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn.