DE KLIMAAT DOELSTELLINGEN

Onze onderzoeken en concepten zijn gebaseerd op deze gemaakte afspraken 

Paris Climate Agreement (UNFCCC):

De Overeenkomst van Parijs bouwt voort op de Conventie en brengt voor het eerst alle naties in een gemeenschappelijke zaak bij elkaar om ambitieuze inspanningen te leveren om de klimaatverandering te bestrijden en zich aan te passen aan de gevolgen daarvan, met meer steun om de ontwikkelingslanden hierbij te helpen. Als zodanig brengt het een nieuwe koers in kaart bij de mondiale klimaatinspanning.

Het centrale doel van het Verdrag van Parijs is om de wereldwijde reactie op de dreiging van de klimaatverandering te versterken door de temperatuurstijging wereldwijd deze eeuw ruim onder de 2 graden Celsius boven het pre-industriële niveau te houden en door te gaan met de inspanningen om de temperatuurstijging nog verder te beperken tot 1,5 graden Celsius. Daarnaast beoogt de overeenkomst het vermogen van landen om de gevolgen van klimaatverandering aan te pakken, te versterken. Om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken, zullen passende financiële stromen, een nieuw technologisch kader en een verbeterd kader voor capaciteitsopbouw worden opgezet, en zo acties van ontwikkelingslanden en de meest kwetsbare landen ondersteunen, in overeenstemming met hun eigen nationale doelstellingen. De overeenkomst voorziet ook in meer transparantie van actie en ondersteuning door middel van een krachtiger transparantiekader. Meer informatie over de belangrijkste aspecten van de overeenkomst vindt u hier.

United Nations' Klimaatdoel 13':

  • Klimaatverandering treft nu elk land op elk continent. Het verstoort nationale economieën en beïnvloedt levens en kost mensen, gemeenschappen en landen vandaag en morgen nog meer. Weerpatronen veranderen, de zeespiegel stijgt, de weersomstandigheden worden extremer en de uitstoot van broeikasgassen bevindt zich nu op het hoogste niveau in de geschiedenis. Zonder actie zal de gemiddelde oppervlaktetemperatuur van de aarde deze eeuw waarschijnlijk 3 graden Celsius overtreffen. De armste en meest kwetsbare mensen worden het meest getroffen.
  • Betaalbare, schaalbare oplossingen zijn nu beschikbaar om landen in staat te stellen om over te haken naar schonere, meer veerkrachtige economieën. Het tempo van verandering neemt toe naarmate meer mensen overgaan op hernieuwbare energie en een reeks andere maatregelen om de uitstoot te verminderen en de aanpassingsinspanningen te verhogen. Klimaatverandering is echter een wereldwijde uitdaging die de nationale grenzen niet respecteert. Het is een kwestie die oplossingen vereist die op internationaal niveau moeten worden gecoördineerd om ontwikkelingslanden te helpen in de richting van een koolstofarme economie te gaan.
  • Om de wereldwijde respons op de dreiging van de klimaatverandering te versterken, hebben landen de Overeenkomst van Parijs op de COP 21 in Parijs aangenomen, die in november 2016 van kracht werd. In de overeenkomst kwamen alle landen overeen om te werken aan het beperken van de wereldwijde temperatuurstijging tot ver beneden. 2 graden Celsius. Vanaf april 2018 hadden 175 partijen de Overeenkomst van Parijs geratificeerd en 10 ontwikkelingslanden hadden hun eerste herhaling van hun nationale aanpassingsplannen voor reactie op de klimaatverandering ingediend.