NIEUWS

.

Nieuwsbericht #5 dd. 15 07 2019 

Onze Stichting gaat in de maand september een campagne starten om in Nederland 24 eco dorpen te kunnen bouwen (in elke Provincie 2).   

Wij zullen een aantal Gemeenten hiervoor benaderen. Met de Rijksvastgoed Dienst hebben wij reeds contact over locaties waar wij voor opteren. Wij houden u op de hoogte door publicatie in de EcoTalo Kroniek en op onze website.

Nieuwsbericht #4 dd. 10 07 2019

Onze wetenschappers helpen nieuwe business modellen te ontwikkelen voor simpele afvalverwerkingsplants.

Een van onze commerciële leden, Sustainable Planet Solutions BV - die onze ontwikkelde eco-concepten naar de markt brengt - heeft een opdracht gekregen voor een groot project die de levering van 80 recyclingplants omvat,  ten behoeve van de 500 geplande nieuwe dorpen in de provincie Sind in Pakistan. De provincie Sind maakt deel uit van de Thär desert, die tussen Karachi en de Indiase grens ligt. Het is een uniek project, omdat het onderdak biedt aan de armste mensen die normaal gesproken minimale financiële middelen hebben om te kunnen leven. De Pakistaanse regering financiert dit project met leningen en donaties van IMF en ontwikkelingsbanken zoals FMO. Met dit geld kunnen deze afvalverwerkingsinstallaties worden geleverd. Elke installatie is voorzien van een eigen "powerpack" bestaande uit zonnesystemen in combinatie met een verticale HR windturbine. De installaties kunnen alle verzamelde afval scheiden en gereed maken voor hergebruik (granulaten). Het organische deel gaat gebruikt worden voor de voedselproductie. Zowel de granulaten als de fertilizer zorgen voor een verdienmodel voor de bewoners.    

Nieuwsbericht #3 dd. 28 05 2019

Schoonwaterinstallaties voor Autarkische dorpen ten behoeve van de allerarmsten in Pakistan

Een van onze commerciële leden, Green Powerpack BV - die onze ontwikkelde eco-concepten naar de markt brengt -heeft een opdracht gekregen voor een groot project die de levering van 160 schoonwater vacuüm installaties omvat, ten behoeve van de 500 geplande nieuwe dorpen in de provincie Sind (Pakistan). De provincie Sind maakt deel uit van de Thär desert, die tussen Karachi en de Indiase grens ligt. Het is een uniek project, omdat het onderdak biedt aan de armste mensen die normaal gesproken minimale financiële middelen hebben om te kunnen leven. De Pakistaanse regering financiert dit project met leningen en donaties van IMF en ontwikkelingsbanken zoals FMO. Met dit geld kunnen deze bijzondere schoonwater  installaties worden geleverd, elke installatie is voorzien van een eigen "powerpack" bestaande uit zonnesystemen in combinatie met een verticale HR windturbine. Deze installaties halen schoon water uit de lucht in de nachtelijke uren (150 m³ in 6 uur). Overdag kan de installatie schoon water halen uit afvalwater (100 m³). Het water kan worden afgevuld in pet flessen;  hiermee ontstaat een verdienmodel voor de bewoners. Daarnaast kunnen ze gratis beschikken over het water.   

Nieuwsbericht #2 dd. 15 04 2019 

Autarkische energie huizen voor de allerarmsten in Pakistan

Een van onze commerciële leden, Nordic Wooden Houses B.V - die onze ontwikkelde eco-concepten naar de markt brengt - heeft een opdracht gekregen voor de bouw van 40.000 energiehuizen voor de provincie Sind in Pakistan. De provincie Sind maakt deel uit van de Thär desert, die tussen Karachi en de Indiase grens ligt. Het is een uniek project, omdat het onderdak biedt aan de armste mensen die normaal gesproken geen financiële middelen hebben om zo'n huis te betalen. De Pakistaanse regering financiert dit project met leningen en donaties van IMF en ontwikkelingsbanken zoals FMO. Met dit geld kunnen deze huizen worden gebouwd met bijzondere zonnesystemen op de daken. Deze zonnedaken zullen de bewoners groene stroom geven deels voor eigen gebruik en het overschot tegen betaling aan het elektriciteitsnet leveren. Op deze manier geeft de geproduceerde duurzame energie een verdienmodel aan de overheid voor het terugbetalen van de leningen van de energiehuizen. Dit project zorgt er ook voor dat de bewoners over schoon water kunnen beschikken. Daarnaast zal er voldoende water beschikbaar zijn voor irrigatie; hiermee helpen wij de woestijn vruchtbaar te maken. De schoonwater installaties worden geleverd door Green Powerpack BV, die ook gebruik maakt van onze concepten. Het project voorziet tevens in de verwerking van alle soorten afval; zo kan er naast granulaten gereed voor hergebruik ook een fertilizer (Bio Char) verkregen worden na fermentatie van het organische afval. Hiermee kunnen de bewoners hun eigen voedsel verbouwen; zo ontstaat er een verdienmodel. Verder is er ruimte voor duurzame bosbouw. Ook zal dit project een positief effect hebben op de levensstandaard. 

Nieuwsbericht #1 dd. 16 06 2018  Publicatie in Telegraaf en de "Omslag" uitgever van"Anders Wonen"

Opnieuw Autarkisch wonen, werken en leven in Europa: de primeur komt hier in Nederland

In 2021 gaat het eerste project van start aan de kust in Zuid-Holland. Daarna volgen nog twee projecten, in Gelderland en in Zeeland. Het is de bedoeling dat elke provincie één of meer Autarkische ecologische dorpen zal hebben. Het woord "Autarkisch" komt uit het Grieks en betekend letterlijk "geheel self supporting". De Grieken waren ons voor en duidden met dit woord aan dat zij alléén of in kleine gemeenschappen voor zich zelf zorgden en gebruik maakten van wat hun natuurlijke omgeving te bieden had. De mens gebruikte in die tijd ook al vuur, zonlicht, zonnewarmte, windkracht en de stroming van water. 

Helaas, de mens is egoïstisch en ging voor eigen gewin. De ruilhandel en het nieuwe economische elan van toen bracht een periode van welvaart. Maar macht, hebzucht, gemakzucht en roofbouw waren daarvan de ingrediënten. Die welvaart was en is er mede verantwoordelijk voor dat de mens de natuur minder is gaan begrijpen. De natuur is ons voorbeeld. Als we goed kijken naar hoe de natuur werkt moeten wij vaststellen dat deze circulair is en steeds weer opnieuw begint en er de tijd voor neemt. Al die cirkels grijpen in elkaar en liggen in elkaars verlengde. Wij moeten onze manier van leven hieraan aanpassen en die maatregelen nemen die overeen komen met de natuur.

Eén facet van die circulaire natuur is dat de vuile lucht schoon gemaakt wordt met waterwerveling en het vervuilde water met werveling van lucht. De zuiverste plekken op aarde zijn de watervallen.

De mens zal, indachtig het adagio time is money, altijd proberen zaken op een kortere manier voor elkaar te krijgen. Alles moet snel en sneller, maar de natuur laat zich niet opjagen. Een zwangerschap duurt nu eenmaal negen maanden.

Het van oorsprong Griekse woord "oikoskennen wij nu als "Eco". Dat woord staat voor "huishouding van de natuur". Ook uit het Grieks stamt het woord "logos"; samen met "oikos" vormt dit ons huidige woord "ecologie", wat samen letterlijk "de wetenschap van de natuurhuishouding" betekent. Ecologie houdt zich bezig met de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties en leefgemeenschappen.

Door de eeuwen heen hebben wetenschappers zich bezig gehouden met het huishoudboekje van de natuur. Men heeft ontelbare onderzoeken gedaan, de uitkomsten daarvan zijn echter onvoldoende of zelfs nooit vertaald in oplossingen. De wetenschappers van de "Stichting EcoTalo" maken alsnog de vertaalslag naar slimme oplossingen op basis van de wetenschap van vandaag, en deze zijn terug te vinden in haar concepten. Wij kijken verder dan een "passief huis" of energieneutraal en nul op de meter, er is veel meer nodig dan dat. Wij hebben concepten waarbij er geen enkele nuts aansluiting meer nodig is en dat is vandaag al mogelijk, zo legt Berend Altona van Rietberg namens de stichting EcoTalo ons uit.

Ecologie

Dat woord ecologie heeft vandaag de dag een brede betekenis. Het wordt geassocieerd met (een beter) milieu, in het bijzonder dat van de mens.

Terug naar de circulaire natuur en alles zelf doen, terug naar kleine dorpsachtige leefgemeenschappen. Willen we een flink deel van de klimaatdoelstellingen bereiken zullen we vandaag nog heel veel maatregelen moeten nemen om de volgende generaties een leefbare toekomst te kunnen garanderen.

Maar helaas, wij mensen hebben gemiddeld 10 jaar nodig om te onderhandelen en hiervoor verdragen op te stellen. Daarna zijn we dan verbaasd dat we alsnog 3 graden Celsius verder van de gestelde doelen verwijderd zijn.

Bewustwording

Het is de hoogste tijd dat wij mensen bewust omgaan met de natuur. Het is een van de belangrijkste thema's in onze concepten. Hiervoor worden regelmatig workshops georganiseerd.

De Stichting EcoTalo houdt zich bezig met de ontwikkeling van "Ecologische leefconcepten" die een belangrijke bijdrage leveren aan milieu, klimaat en de natuur in zijn geheel. Daarbij passen wij de laatste inzichten toe die de circulaire natuur ons heeft gewezen, gecombineerd met de modernste kennis op het gebied van milieutechniek. Deze concepten worden op maat gemaakt en zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als voor renovatie en reconstructie van bestaande wijken of stadsdelen.

Bij de ontwikkeling van onze concepten zijn praktisch alle elementen van de natuur in samenhang met ons leven terug te vinden.

Met dit concept wordt de eerste stap gezet naar een totaal nieuwe milieufase waarmee wij met ons allen een positieve bijdrage leveren aan de klimaatdoelstellingen gekoppeld aan de sociale veiligheid en betrokkenheid.

Uitgangspunt voor onze projecten zijn:

Betaalbaar wonen en werken binnen de hoogst haalbare "Ecologische" grenzen.

Leven, wonen, werken en ontspannen in een natuurlijke omgeving. Onze projecten zijn bedoeld voor iedereen die in een gezond huis wil wonen en werken, gezamenlijk of solitair en dat op geweldige groene plekken in Nederland. En voor hen die het sociale aspect van het leven belangrijk vinden en koppelen aan hun natuurlijke leefomgeving.

Het idee zoveel mogelijk zelf te doen staat garant voor nieuwe bedrijvigheid en zorgt voor nieuwe verdienmodellen door het opzetten van coöperaties. De verwachting is dat er meer dan 40 nieuwe en diverse dienstverlenende bedrijven zich in de nieuwe wijken zullen vestigen. Een belangrijk thema is wonen waar je werkt, hiermee helpen wij de dagelijkse files te verminderen. Het verdienmodel wordt ondersteund door aan ieder project tenminste 4 boerderijen toe te voegen. Elke boerderij met zijn eigen specialisme.

Dit betekent dat er bij ieder plan ca. 170 - 250 nieuwe blijvende arbeidsplaatsen worden gecreëerd. De verwachting is dat er nog eens ca. 150 indirecte arbeidsplaatsen zullen ontstaan.

Wij gaan er vanuit dat de plannen in hoge mate zullen bijdragen aan de plaatselijke (gemeentelijke) economie. Decentrale dienstverlening voor gemeentelijke overheden is op termijn noodzakelijk.

Onze projecten zijn niet alléén voor gelijkgestemde bewoners, iedereen is welkom. Een woon- en werkplek is financieel voor een ieder bereikbaar. Groene vingers hoeft men ook niet te hebben. Bijna alles kan en niets moet, maar eenmaal lid van de stichting wordt je vanzelf meegezogen in de zelfwerkzaamheid door het enthousiasme van de andere leden. Je mag zelf bepalen tot hoever je hierin gaat.

De leden van de stichting bepalen gezamenlijk welke naam hun project zal krijgen en hoe hun leefomgeving eruit moet zien. De enige beperking is het kader van het concept.

Regelmatige informatie-/contactavonden zijn bij uitstek de gelegenheid voor kennismaking in het ontwikkelingstraject.

Het elkaar helpen waar nodig en in harmonie samenleven ongeacht afkomst, rijk of arm, werk of geen werk en leeftijd.

Uitgangspunt hierbij is dat de beoogde leefgemeenschap binnen deze nieuwe- en/of gerenoveerde wijk een doorsnede moet zijn van de huidige samenleving.

Wat wij belangrijk vinden

 • Positieve sociale controle met elkaar waarborgen door elkaar te respecteren.
 • Uitsluitend natuurlijke materialen of materialen die zijn verkregen uit duurzame productie te gebruiken.
 • Géén lijmsoorten en/of chemicaliën te gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid en die niet of moeilijk afbreekbaar zijn in de natuur.
 • Wij maken gebruik van groene "Sedum" daken of 100% zonnepanelen.
 • Samen met "Green Powerpack" zetten wij in op het hoogst haalbare milieupakket waarbij actief energie wordt gewonnen uit zon/daglicht, warmte, wind en water.
 • Het genereren van 0.2 a 0.3 m³ water per etmaal uit lucht op basis van temperatuurverschil en luchtvochtigheid (het is zuiver water dat de grond nooit zal bereiken).
 • Het toepassen van slimme duurzame milieu installaties.
 • Dat bewoners zoveel mogelijk hun eigen voedsel volgens de Perma-filosofie en ambachtelijke EKO modellen produceren, volgens de laatst bekende technieken en methoden.
 • Hergebruik door te repareren en te recyclen.
 • Wij verwerken ons eigen afval met hergebruik en produceren zelf biobrandstoffen
 • Zelf lokale producten produceren.
 • Wij bevorderen met dit plan de circulaire economie.
 • Van huis uit te kunnen werken, elke woning heeft een werkruimte.
 • Sauna is standaard.
 • Alle woningen hebben een garage met een "E" oplaadpunt.
 • Alle woningen zijn modulair en levensloop geschikt.
 • Met een klein budget beginnen en later uitbreiden door aan te bouwen.


Volgens de berekeningen en normen zal ieder ecologisch dorp ongeveer 600 à 700 bewoners huisvesten.

Een beeld van een dorp: er komen 80 appartementen in het zorgcentrum voor mensen die een vorm van zorg nodig hebben, 46 vrijstaande terpwoningen, 34 vrijstaande woningen, 34 gekoppelde woningen + bedrijfsruimte, 30 floating waterhouses, 28 Tiny houses, 4 of meer boerderijen, een sportcomplex met een kuuroord, het Dorpshuis en een klein winkelcentrum.

Er komen koop- en huurwoningen beschikbaar, van Tiny houses en zorgappartementen tot luxe vrijstaande villa's, van 30m² tot 300m².

De prijzen voor de koopwoningen liggen tussen de € 70.000,- en € 550.000,- , afhankelijk van kavelgrootte en woningtype. De huurprijzen moeten worden vastgesteld door het nog op te richten corporatief van bewoners (de vermoedelijke huurprijzen zullen uitkomen tussen de € 350,- en € 600,- ).

Tiny house (verplaatsbaar)

Vrijstaande villa (verplaatsbaar)

Onze huizen en gebouwen zijn aardbeving bestendig

Onze huizen en gebouwen hebben een bewezen levensduur van boven de 300 jaar door de toepassing van naaldhout uit de Noord- en Oost-Europese bossen (o.a. Lapland en de Karpaten). Dit materiaal heeft een fijnere structuur dan welke andere houtsoort ook en kan onbehandeld toegepast worden.

Dak met Sedum bedekking    

Voorbeeld van Floating water houses

Mobiliteit

De wijk is autoluw van opzet, maar iedere bewoner kan met de auto bij zijn of haar huis komen. Elk huis heeft een garage waarin na gebruik de auto wordt opgeborgen. Alle woningen hebben standaard één oplaadpunt en op verzoek is het plaatsen van een tweede mogelijk.

We gaan ervan uit dat elk gezin (per woning) tenminste één hybride- en een elektrische auto of wagentje zal bezitten.

De woonwijk is opgedeeld in clusters. Aan de rand van elk cluster is een parkeerplaats gesitueerd met camera toezicht en communicatie, hier kunnen bezoekers hun auto parkeren. Bij de woningen laden en lossen maar ook halen en brengen is voor bezoekers en bezorgers kortstondig toegestaan. Op elke parkeerplaats zijn drie oplaadpunten aanwezig met twee elektrische golfwagentjes voor algemeen gebruik.

Uitgangspunt is dat de bewoners hun huidige auto binnen een termijn van ca. 3 jaar vervangen zullen hebben door een hybride- of een geheel elektrische auto. Alléén hybride auto's in combinatie met bio-benzine/biogasmotoren zijn toegestaan. Alle transporten binnen de wijk worden uitgevoerd met elektrische wagentjes. De mobiliteit zal worden gecompleteerd met een "Groene Auto Date" programma in eigen beheer en/of in samenwerking met een bestaande aanbieder.

Duurzaamheid

Gebruiken wat de natuur ons te bieden heeft: hout is één van die basismaterialen waar wij al eeuwen ons onderkomen mee bouwen. Al het groen, bomen en struiken nemen een behoorlijke hoeveelheid CO² en NOx op voor het groeiproces. Hout is daardoor het meest geschikte ecologische bouwmateriaal voor ons mensen. Wij gebruiken uitsluitend duurzaam hout verkregen uit verantwoord bosbeheer met de belangrijkste keurmerken die er zijn.  

PEFC is wereldwijd hét onafhankelijk keurmerk ter bevordering van duurzaam bosbeheer.

Het uiteindelijke doel van PEFC™ is dat alle bossen ter wereld op een duurzame manier worden beheerd. Onze fabrikanten werken volgens deze regels.

Dit is het principe van het massieve Log houtbouw systeem
De log (systeem inkeping) wordt bij het stapelen voorzien van een natuurlijk koord. Dit zorgt voor de luchtdichtheid en isolatie.

Vraag ons naar de project documentatie.

Financiering en beleggen

Voor de financiering van onze autarkische projecten zal een joint venture worden opgericht door initiatiefnemers en het corporatief van bewoners en een groene bank. Toekomstige bewoners kunnen nu al certificaten kopen om deze later met een korting (minimaal 10%) om te wisselen in woning- en grondcertificaten. De gemiddelde jaarlijkse uitkering van dividend bedraagt ca. 7% (volgens prognose). Het kan ook interessant zijn voor geïnteresseerde investeerders en beleggers die op termijn zicht willen hebben op een hoger rendement dan gebruikelijk. Tussentijdse verkoop van de certificaten is mogelijk. De hypotheken zullen door het collectief verzorgd worden. De aandelen van de joint venture zullen na het 10e jaar verkocht worden, de opbrengst zal grotendeels aan de bewoners/certificaathouders worden uitgekeerd. De verwachting is dat daarmee het onroerend goed per bewoner zal vrijvallen (prognose). Vraag ons team naar alle nog niet genoemde voordelen.

Word lid van de stichting en partner in de ontwikkeling.

Investeren kan ook !!!!