ELEMENTEN

.

Het is ons streven een betaalbaar eco-sociaal concept te creëren waarbij wonen, werken, leven en ontspannen in een natuurlijke omgeving mogelijk is, binnen de hoogst haalbare "Eco" grenzen.

Om de ideale mix voor een eco-sociale leefgemeenschap te creëren hebben we de volgende elementen nodig... 

 1. Zelfwerkzaamheid bevorderen
 2. Normen en waarden blijven uitdragen
 3. Sociale paragraaf invullen en afstemmen op de omgeving
 4. Sociale controle met elkaar waarborgen en uitdragen door in harmonie samen te leven
 5. Zorg centraal stellen en elkaar helpen
 6. Zorgen voor lokale bedrijvigheid, verdienmodellen ontwikkelen en hiermee vaste arbeidsplaatsen creëren (direct en indirect)
 7. Samenwerken en elkaar respecteren
 8. Zelf lokale producten produceren volgens de EKO methode
 9. Wonen waar je werkt, hiermee helpen de dagelijkse files te verminderen
 10. Inzetten op slimme milieu-installaties
 11. Gebruik maken van nieuwe / verbeterde duurzaam doorontwikkelde technieken en methodes
 12. Actief energie produceren, zonder tussen komst van Nutsbedrijven 
 13. Hergebruik door recyclen en door zoveel mogelijk te repareren
 14. Geniet en zorg tot het in stand houden van de natuurlijke omgeving 
 15. Alle beschikbare wetenschappelijke kennis met elkaar delen


Met de uitkomsten van onze onderzoeken ontwerpt en ontwikkelt EcoTalo ecologische woon- en leefconcepten volgens de Autarkische filosofie. Daarbij passen wij de laatste inzichten toe die de circulaire natuur ons heeft gewezen, gecombineerd met de modernste kennis op gebied van milieutechniek. De concepten worden op maat gemaakt en zijn geschikt voor zowel nieuwbouw als voor renovatie en reconstructie van bestaande wijken of stadsdelen.

Onze concepten worden wereldwijd toegepast !


De Stichting "EcoTalo" ontwerpt en ontwikkelt eco-sociale concepten voor wonen, leven, werken en ontspannen in een natuurlijke beveiligde omgeving in samenwerking met de betrokken gemeenten. De Stichting helpt bij het realiseren van de nog te ontwikkelen projecten en doet dit in samenwerking met bewonersverenigingen .

De Stichting kan ook op verzoek en in opdracht van derden (Gemeenten) de bedoelde eco-sociale concepten ontwikkelen en realiseren. Offerte kan hiervoor aangevraagd worden via de mail. Of neem contact op met een van onze leden.  


In onze concepten zijn de volgende elementen terug vinden :

 1. De basis opbouw volgens de Autarkische filosofie = geheel zelfvoorzienend
 2. Geen Nuts aansluitingen
 3. Klimaatneutraal ontwerpen
 4. Passief bouwen (energie efficiënt)
 5. De laagste EPC normen
 6. Levensloop gericht
 7. Autoluw (alléén elektrisch of Hybride-biogas)
 8. Particulier Opdrachtgeverschap (PO)
 9. Besluitvorming volgens de Sociocratische methode
 10. Actief energie opwekken 
 11. Gebruik van duurzaam geproduceerde en natuurlijke bouwmaterialen (gerecycled)
 12. Het hoogst haalbare milieu pakket (nieuwe duurzame technologische ontwikkelingen)
 13. De eigen afvalverwerking volgens de allerlaatste verwerkingstechnologieën (bijdrage aan de circulaire economie)
 14. Biogas produceren
 15. Ambachtelijke voedsel productie volgens EKO modellen
 16. Sociale paragraaf
 17. Verdienmodellen
 18. Arbeidsplaatsen (vaste directe en indirecte)
 19. Bestaande verworvenheden zo mogelijk hergebruiken en verduurzamen
 20. Fauna en Flora beheer