Elementen
.

Het is ons streven een betaalbaar eco-sociaal concept te creëren waarbij het wonen, werken, leven en ontspannen in een natuurlijke omgeving mogelijk is, binnen de hoogste haalbare "Eco" grenzen.

Om de ideale mix voor een eco-sociale leefgemeenschap te creëren hebben we de volgende elementen nodig.. 

 1. Zelfwerkzaamheid bevorderen
 2. Normen en waarden blijven uitdragen
 3. Sociale paragraaf invullen en afstemmen op de omgeving
 4. Sociale controle met elkaar waarborgen en uitdragen door in harmonie samen te leven
 5. Zorg centraal stellen en elkaar helpen
 6. Zorgen voor lokale bedrijvigheid, verdienmodellen ontwikkelen en hiermee vaste arbeidsplaatsen creëren (direct en indirect)
 7. Samen werken en elkaar respecteren
 8. Zelf lokale producten produceren volgens de EKO methode
 9. Wonen waar je werkt, hiermee helpen de dagelijkse file te ontlasten
 10. Inzetten op slimme milieu-installaties
 11. Gebruik maken van nieuwe / verbeterde duurzaam doorontwikkelde technieken en methodes
 12. Actief energie produceren, zonder tussen komst van Nutsbedrijven 
 13. Hergebruik door recyclen en zoveel mogelijk te repareren
 14. Geniet en zorg tot het in stand houden van de natuurlijke omgeving