STICHTING  ECOTALO

SUSTAINABLE  DEVELOPMENT

De Stichting EcoTalo houdt zich bezig met de ontwikkeling van "Eco" concepten die een belangrijke bijdrage leveren aan het milieu, klimaat en de natuur in zijn geheel.

Het van oorsprong Griekse woord "oikos" kennen wij nu als "Eco". Dat woord staat voor "huishouding van de natuur".

Ook uit het Grieks stamt het woord "logos" samen vormen deze ons huidige woord "ecologie", wat samen letterlijk "de wetenschap van de natuurhuishouding" betekent.

Ecologie houdt zich bezig met de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, populaties en leefgemeenschappen.

Door de eeuwen heen hebben wetenschappers zich bezig gehouden met het huishoudboekje van de natuur. Men heeft talloze onderzoeken gedaan, de uitkomsten daarvan zijn echter onvoldoende vertaald in oplossingen.
EcoTalo maakt nu alsnog de vertaalslag naar slimme oplossingen, en deze zijn terug te vinden in haar concepten.

Ecologie

Dat woord ecologie heeft vandaag de dag een brede betekenis. Het wordt geassocieerd met (een beter) milieu, in het bijzonder dat van de mens.


De spiegel die we ons zelf
moeten voorhouden....

De mens is het meest wrede roofdier van het universum, we zijn gemakzuchtig en kunnen praktisch alles gebruiken wat wij alzo tegen komen zonder ons te bekommeren om de gevolgen voor de volgende generaties waaraan wij zo zorgvuldig gewerkt hebben om uitsterven te voorkomen.

Als wij in die spiegel kijken zien we dat de mens zelden of nooit nagedacht heeft over het beheren van onze planeet als goed huisvader of -moeder. Zelfs tot op vandaag vernielen wij nog steeds de natuur voor eigen en economisch gewin. Sinds wij veelvuldig geconfronteerd worden met heftige natuurrampen is langzaam het besef gekomen dat wij onze manier van leven zullen moeten aanpassen en die maatregelen nemen die overeen komen met die natuur. Zorgvuldiger omgaan met wat de aarde ons te bieden heeft . 

De natuur

De natuur is ons voorbeeld. Als we goed kijken naar hoe de natuur werkt kunnen wij vaststellen dat deze circulair is en steeds weer opnieuw begint. 

Eén facet van die circulaire natuur is dat de vuile lucht schoon gemaakt wordt met waterwerveling (denk hierbij aan de schuimkoppen op de ruwe zee) en het vervuilde water met werveling van lucht (denk hierbij aan storm en harde wind). De zuiverste plekken op aarde zijn de watervallen.

In de ontwikkeling van onze concepten zijn bijna alle elementen van de natuur in samenhang met ons leven terug te vinden

Bewustwording

Het is de hoogste tijd dat wij mensen bewust omgaan met die natuur. Het is een van de belangrijkste thema's in onze concepten.Hiervoor worden regelmatig workshops georganiseerd.

Van Ecologische woongemeenschappen naar volledige Eco-steden, dat is nu mogelijk.

Decentrale dienstverlening voor gemeentelijke overheden is op termijn noodzakelijk. 
Opzet van relatief kleine woon- en leefgemeenschappen. Wonen en werken binnen de eigen omgeving.  Alles zelf willen doen, gezamenlijk of zelfstandig.

revisie nr.8 dd. 05-12-2023

                                                    A better environment... starts with yourself